4 Ιαν 2009

Τα έθιμα του γάμου στο χωριό

Δείτε εδώ τα έθιμα του γάμου στο χωριό μας, όπως τα κατέγραψε μια μελετήτρια, η Σταυρούλα Βώβου, το 1968, "με επιτόπια έρευνα" όπως αναφέρεται
http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:4856