10 Ιαν 2008

Τοπωνύμια του χωριού

Ξεκινώ να καταγράψω τα τοπωνύμια του χωριού. Όχι για κανέναν σπουδαίο λόγο, αλλά κινδυνεύω να τα ξεχάσω κι εγώ, σκεφτείτε οι νεώτερες γενιές... Όποιος έχει να προσθέσει, μπορεί να το κάνει είτε κάνοντας καταχώρηση σαν σχόλιο, είτε στέλνοντας e-mail στο sstamell@otenet.gr
Αρχίζω από την "εξοχή", που τα θυμάμαι καλύτερα:

Ο Πλάτανος, το Κουμάτ(ι), το Βακούφ(ι)κο, οι αλαταρές, τ' αλών(ι), τ' Βασ(ι)λουπαν(ου), τ' Αλέξ, τ' Κουμπουγιάν(νη), η Καλαμποκιά, το Κλίμα, η Ασβεσταριά, η Φλοκ, η Χ(ου)λιαρόραχη, η Κ(ρι)θαριά, η Σίγαλη, τ' Καμεν(ου)'τ'αλών(ι), τ' Χ(ου)λιαρουβασίλ(η), τα Ρόγκια, τ' Σουλτουγ(ρ)λιγόρ(η), τ' Κουμπουγιάννη, ο Αηλιάς, η Διασέλα, τα Κυρίτσια, ο Γλας, τ' Καλο(γ)έρ(ου), τ' Σπυρουγ(ρ)λιγόρ(η), τα Λαζαριατιάτ(ι)κα, η Μεγάλ(η) Καστανιά, τ' Κεραμάρ(η) το Ρόγγ(ι), στης Κουτούς, τα Γραδέτσια, το Καλύβ(ι)

Το Βαθύ το ρέμα, το Βαενάκ(ι), το Καραολάκ(ι), η Σκάλα, το Τρανό το Στεφάν(ι), το Πετράλωνο, το Κατσ(ι)φαίικο, η Κοτρώνα, στου Σπύρ', στο Νερό,

Η Πανα(γ)ιά, το Ζωρέικο, το Κακαβούλ(ι), της Κατερίνης, τ' Κιτσουνίκ(ου)', το Πετρωτό,

Τ' αμπέλια, τ' Μούγκ', ο Αη Δημήτρης, οι Καστανιές, τα Τσούλια, οι Σαρούλες, της Ζάχενας, ο Χιονάς, ο Γάβρος(ρέμα), τα (Κα)Στανιάτ(ι)κα, τα Μνάσια, τα Κουτέϊκα, τα Βατραχάδια, τ' Λαζάρ(ου), το Κουφ'λόγγ(ι), η Μαυρουκρούνα, στο Σταυρό, τ' Γερμανού, τ' Αντουνέικο, η Παλιοκαστρίνα, η Τζιρέκα, τ' Μπουφ(ου), τα Καψοχώραφα, τα Κόκαλα,

Τα Γραβανέικα, ο Λυσάρ(η)ς, το ποτάμ(ι), ο Μύλος τ' Βασίλ(η), η Λουγγά, το Μποέτ(ι)

Τα Αλώνια, η Καμάρα, το Τζαβέικο,

Συνεχίζεται.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: